Thrustmaster T.Flight Full Kit X

8.500.000  4.999.000 
4.899.020  (Giá giảm 2% nhận tại Shop TM/CK)
  • Bảo Hành 6 Tháng (NSX).
  • Chỉ Bán Kèm Máy Xbox.