Sony PlayStation VR2 Sense Controller Charging Station

1.550.000  1.499.000 
1.469.020  (Giá giảm 2% nhận tại Shop TM/CK)
  • Bảo Hành 6 Tháng.