PowerA MOGA Mobile Gaming Clip 2 for Xbox Series S/X Controllers

40.000.000  350.000 
343.000  (Giá giảm 2% nhận tại Shop TM/CK)
  • Bảo Hành 6 Tháng (NSX).