Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 for Xbox One, Xbox Series X, and Xbox Series S – Black

5.890.000  4.499.000 
4.409.020  (Giá giảm 2% nhận tại Shop TM/CK)
  • Liên Hệ Trước Khi Đặt Hàng.
  • Bảo Hành 3 Tháng (NSX).