Microsoft Surface Slim Pen

4.500.000  2.699.000 
2.645.020  (Giá giảm 2% nhận tại Shop TM/CK)
  • Bảo Hành 6 Tháng.