Microsoft Surface Pen 2019

2.890.000  1.699.000 
1.665.020  (Giá giảm 2% nhận tại Shop TM/CK)
  • Màu Ice Blue & Black. 
  • Bảo Hành 6 Tháng.