Microsoft Modern USB Headset

1.599.000  1.399.000 
1.371.020  (Giá giảm 2% nhận tại Shop TM/CK)
  • Bảo Hành 6 Tháng.