Máy Game Retro Box 4K Ultra HD Đen – VAYAVA Game Box Plus – 35.000+ Games

1.399.000  849.000 
832.020  (Giá giảm 2% thanh toán VNPAY-QR)
  • Mẫu Mới 2024. 
  • Thẻ 64GB 35.000+ Game. 
  • Cấu Hình Mạnh Chơi PSP. 
  • Cấu Hình Mạnh Chơi Dreamcast. 
  • Chơi PES 2011 Tốt. 
  • Chơi Fighting Force Tốt. 
  • Bảo Hành 3 Tháng – 1 Đổi 1.
thegioigames thanh toan giam 2%