Hướng Dẫn Cài Thêm Game Cho Switch OLED Mod Từ PC

Hướng Dẫn Cài Thêm Game Cho Switch OLED Mod Từ PC Trong 1 vài trường hợp bạn không muốn tải game cho Switch OLED Mod Online thông qua Tinfol mà muốn tải qua PC cho nhanh rồi mới chép vào Switch thì có thể làm theo hướng dẫn sau: Yêu cầu cần: Máy Nintendo Oled […]

Hướng Dẫn Thêm Host Pixel Shop Cho Tinfoil

Hướng Dẫn Thêm Host Pixel Shop Cho Tinfoil Để có thể thêm host Pixel Shop cho Tinfoil. Bạn cần truy cập vào link Discord như bên dưới để lấy thông tin mật khẩu đăng nhập. Link: https://discord.gg/pixelshop Các bước lấy tài khoản pixel shop: Bước đầy tiên cần đăng ký tài khoản Discord (nếu đã […]